Live

वायरल दर्पण

वायरल दर्पण

नक्की वाचा…

मा . प्रदीपकुमारजी लड्ढा-लहान मुलाला काजु फार आवडत असल्याने एकदा काजु च्या बरणीत हात घालुन त्याने मुठ भरली. पण बरणीचं तोंड निमुळतं असल्याने हात काही बाहेर निघेना.. त्याने बराच प्रयत्न केला पण तरीही...

Read More
वायरल दर्पण

रोज दीड GB , आख्खं गावं बिझी…

परतूर (श्याम सोनी)-देशाच्या ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या सकारात्मक वापराबद्द्ल अज्ञान असणाऱ्या तरूणाईचं भविष्य उध्वस्त करायला दीड GB कारणीभूत ठरणार आहे.आजची...

error: Content is protected !!